KATA    

Kata

   Kate su kamen tejmeljac Kempo/Karatea, njegova sama izvorna osnova. Svo umijeće borenja koje posjeduje tradicionalni Karate potječe iz studiranja Kata. Postoji izreka koja ovo adekvatno oslikava, a ona kaže da bi bez Kata, Karate i dalje bio dobra borilačka vještina, ali više ne bi bio Karate.  

   Kata je japanski termin u širem značenju kalup, model, stil, obris, oblik ili čak vrsta podatka, no na zapadu se uglavnom prevodi kao «forma». Ovu formu sačinjava skup određenih pokreta uređenih po stanovitom redu. Ovi pokreti pak na prvom mjestu prezentiraju tehničke osnove Kempa ili Karatea koje uključuju prvenstveno tehnički i stilski prepoznatljive pokrete poput tsuki, geri, uchi, uke i dachi waza (udarci rukama i nogama, blokovi, stavovi), te izuzev toga i neke pokrete koji ne spadaju u ove skupine. Tehnike su pak grupirane u sekvence ili kombinacije obrambenih i napadačkih pokreta, uz adekvatan način tjelesne tranzicije i kretanja. Stoga Kate «predstavljaju» borbu ili obranu od napada jednog ili više napadača i njihove tehnike na određeni način jesu zapisi realnih borbi, pa ipak svaka pojedina Kata nije predstavnik ili opis neke određene borbe ili bitke, već radije određenih tehničkih i taktičkih principa nastalih u direktnom borbenom iskustvu, a ovo iskustvo je jezikom simbola pretočeno u taktike kojima pojedine Kate podučavaju. 
  

Kata Saifa
Što to znači jezikom simbola? Kate (zapravo njihovi tvorci) suvremenim "informatičkim"vriječnikom rečeno, koriste kompresiju (sabijanje) i enkripciju (naznake i simbole), da bi što je moguće više različitih taktičkih uzoraka smjestila u što manji oblik, koristeći što je manje moguću količinu ljudske memorije, na takav način postajući metoda gotovo biološkog skladištenja podataka. Studirati Katu znači zapravo znači pravilno iščitati njenu simboliku, a iščitavanje njene simbolike vodi njezinoj dekompresiji, pa se Kata počinje otkrivati studentu u svoj svojoj punoći. Tako će uz obilje tehničkih aspekata borilaštva Kata istodobno podučavati ispravnom disanju, svjesnosti te tjelesnoj i mentalnoj kontroli i tako na najbolji način postati ogledalo studentove razine razumijevanja Kempa.
   Stoga bi sve kate metodološki trebale imati tri razvojna dijela :
   1. JITSU (vještina, iskustvo) prakticirajući tehnike i taktike te proučavajući ih stječemo iskustvo i počinjemo razumijevati njihov izvor
   2.  RI  (princip) - razvoj uvida i iskustva stečenog na njima donosi razumijevanje principa na kojima tehnike i taktike počivaju 
   3.   CHI (mudrost)- Praksa koja je izvedena iz poznavanja principa je praksa spontanog znanja, dakle djelovanja sa razine mudrosti
   Gore navedeni razvojni dijelovi potječu iz budističke terminologije, još jednom ističući izvornu metodologiju borilaštva u kojoj su filozofski postulati pretočeni u konkretno metodološko i taktičko djelovanje. Ova osnovna tri postulata su kroz stoljetnu praksu razrađena i iskazivana kroz različite načine, pokušavajući opisati srž prakse Kata uglavnom nabrajajući različite činitelje ispravnog uvježbavanja formi. To su takozvani “tradicionalni” elementi Kata:
 1. Ki (Spirit-Duh) 2.Karate Ni Sente Nashi (U Karateu napad nije prvi-premisa iz koje je izvedena sva taktika Kata) 3.Yoi (ili "Kishin no yoi"- Spreman) 4.Kata no Tokucho (Profinjenost, Gracioznost izvanjski oblik i stilska definiranost pokreta). 5. Waza no Kankyu  (waza: tehnika; no: od; Kan: sporo; kyu: brzo; također i Osoi wa Hayaku-ispravna upotreba brzine odnosno sporosti). 6.Kime (ili Chikara no Kyojaku -Ispravna snaga) 7.Hara (ili Jushin no Antei - centar tjelesne stabilnosti iz kojeg izviru svi pokreti) 8. In - Yo .(zapravo Yin i Yang-dualni spekt svih principa Kate) 9.Kokyu (disanje) 10. Kiai (ujedinjenje energija) 11.Aiki (energija sjedinjenja) 12. Mei (ili Chakugan -promatraj oči) 13.Embusen (ili Engisen zamišljena “linija” izvedbe Kate) 14. Zanshin (stalna svjesnost ili svuda prisutna svjesnost) 15.Mushin (odsustvo svjesnog Uma- misli emocija i drugih ometajućih čimbenika) 16. Sen (taktika) 17.Shakumei (značenje-borilčko ali i psihološko odnosno filozofsko, uključuje Bunkai i Oyo) 18. Maai (Rastojanje uključuje i Irimi, tehnike “ulaza”) 19.Rei (Naklon, žrtva)

Praksa kata


   Ovi elementi koji su gore samo pobrojani (detaljno su objašnjeni na stranicama za članove), definitivno suvremenim riječnikom rečeno govore o tjelesnim i mentalnim komponentama Kata te o njihovoj adekvatnoj dakle i ispravnoj upotrebi. Tek integriranje i ispunjavanje ovih elemenata ili zahtijeva u praksu kata, rezultirat će njenom ispunjenošću i svrhovitošću i adekvatno se odraziti i na naše borilačko postignuće ali i na naš opći napredak na Kempo Putu.
   U Chushinkan Kempo Karate Do-u koristimo slijedeće Kate: Kihon Kata, Pingan 1-5, Kumemura, Naihanchi, Tensho (Rokishu), Chu Kyo, Narabu Pingan Dai, Saifa, Hachi Myo Ichi, Sanchin, Wanshu, Seienchin, Kushanku, Niseishi, Hachi Myo Ni, Seisan, Soochin, Sanseiru, Unshu, Peichurin, Useishi, Happoren.

Na stranicama za članove možete pronaći slijedeće tekstove:
1. ŠTO JE KATA ? - uvodni tekst govori o općim principima Kata, njihovim imenima vanjskom izgledu, što to zbilja znači praksa Kata te zašto se uopće onevježbaju, zatim govori o skrivenim značenjima Kata te načinu kako se Kata uči i izvodi, te na kraju objašnjava različite varijacije u izvedbama kako unutar iste škole, tako i među različitim stilovima. Tu je i sekcija pod nazivom OSNOVNI ELEMENTI KATA koja detaljno opisuje na stranici tek navedene tradicionalne elemente Kata, govori o transponiranju istih u suvremenu pedagošku i metodološku terminologiju, te njihovoj ispravnoj upotrebi. Poseban dio posvećen je SHAKUMEI-u koji ovaj termin predstavlja kao sveukupno značenje kate, dakle koji u sebe uključuje čisto borilačke aspekte - Bunkai i Oyo kao neizostavne za integraciju Kata i Kumite-a, ali također uključuje i psihološke, filozofske i spiritualne poruke Kata.
2. CHUSHINKAN KATE- tekst opisuje sve Kate koje su u uporabi u našoj praksi, njihovo povijesno izvorište, komparaciju sa izvedbama drugih škola, borilačko to jest tehničko i taktičko uporište svake Kate, te njihovu metodološku upotrebu unutar našeg sustava Kata.

Hanki NBA-paidat verkossa Fanaticsilla. Osta virallisesti lisensoidut koripallopaidat sekä replikana. Tämä premium-yhtenäinen muotoilu on kevyt, hikoileva muotoilu, joka auttaa sinua pysymään nopeasti Juventus jalkapallo pelipaidat tuomioistuimessa. Mukauta se tiimin logolla, numeroilla ja väreillä.Koripallon yhtenäinen on eräänlainen koripalloilijoiden Suomi pelipaita kuluminen. Koripallo-univormut koostuvat paidasta, jossa on pelaajan numero ja sukunimi.Shop Old Dominion University -koripallopaidat, shortsit, T-paidat jalkapallo pelipaidat halvalla ja muut kaupassa. Flat-Rate Shipping.
There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.