众所周知,酒酿鸡蛋具有很好的丰胸效果丰胸产品。粉嫩公主酒酿蛋刘燕经过长达数年潜心研究,在古方基础上,精选上等材料丰胸粉嫩公主酒酿蛋,比如珍珠糯米、土鸡蛋、甜酒酿、野葛根粉等,能够百分百保证天然食材提取丰胸产品排行榜,不添加任何的物质,100%,纯植物提取的美胸品牌,让女性们能够放心饮用丰胸产品酒酿蛋。

ŠTO JE TO KI?

  Tema Ki-a je jedna od najčešćih tema rasprave u okviru borilačkih vještina. Naime može se reći da se svijet borilaštva dijeli na one koji uvažavaju Ki praksu i na one koji smatraju da se radi o posvemašnjoj besmislici. Međutim, sva učenja i sve filozofije na svijetu podrazumijevaju da izvan mjerljivog fizičkog realiteta postoji još energetskih razina na kojima ljudsko biće funkcionira. One su suptilne i nisu lako učljive uobičajenim načinima percepcije. Možda je dobro napomenuti da određena učenja naglašavaju spiritualnost tih energija, druga naglašavaju baš energetski učinak, dok treća uvažavaju i jedan i drugi aspekt. Kako bilo opći zaključak može biti da nismo samo ovo opipljivo tijelo.
  Nećemo previše na ovom mjestu razglabali o temi Ki-a kroz povijest i kroz zemljopisne širine, no svakako valja reći da korijeni ovakvih viđenja i sustavno proučavanje ovih suptilnih energija potječu iz drevne Indije, premda su se naravno drugačiji pandani javljali i drugdje u svjetu. Indijsko učenje o čakrama, kundalini energiji i ljudskim aurama koje obavijaju ljudsko tijelo, dobilo je svoje inačice i u okviru kineskih tradicija, poglavito u taoističkom učenju. “Taoistička alkemija” je govorila o egzistenciji Chi energije koja egzistira u prostoru ili joše bolje u svemiru, podjednako kao i u nama samima. Kontrola i manipulacija ove energije su  snažno naslijeđe koje je potom bilo uključeno i u Bodhdharmino učenje.
   Današnja znanost zapravo bespogovorno  priznaje postojanje energije koja se gdjegod naziva “bio energetski potencijal” ili “bio energija”, no nedostatak adekvatnog tehničkog, ali još važnije mentalnog oruđa koje bi ove energije uklopile u postojeće znanstvene koncepte, ne dopušta suvremenoj znanosti da ovoj temi da puno uvažavanje.Također u današnje doba poznate su osobe koje bioenergetskim tretmanom liječe i od naj težih bolesti, pred kojima je suvremena medicina nemoćna. Manipulacija ovom energijom koja je dakle u naše doba znana kao isključivo terapeutska praksa, u drevnoj Kini je iskorištena i u borilačke svrhe.


  Da bi odgovorili na pitanje o izvorištu ove energije potrebno je dočarati koncept stvaranja Univerzuma. U budističkom rakursu gledanja sve jedno je da li je stvaranje Svemira djelo "Nad Bića" "Stvoritelja" ili s druge strane poslijedica Big Banga, no jasna je činjenica da svemir egzistira. No djelo nije još uvijek gotovo i njegovo kreiranje se i dalje odvija u smjeru udaljavanja od centralnog događaja, od osnovne točke iz koje je stvaranje počelo. Astronomi kažu da se čitava jata zviježđa i dalje kreću kroz svemir brzinom bliskom brzini svjetlosti. To je poput širenja valova u mirnom jezeru u koji je ubačen kamen. U ovu kreaciju uložena je energija pa se i nastanak zvijezda i njihovih pratećih planetarnih, i drugih pratećih sustava i dalje odvija na krilima te pra energije. Ova energija i dalje egzistira u svemiru i stvara oblike i ona istodobno jest kreacija sama. Pri rubovima ovih valova, dešavanje usporava i energija dobiva konkretnije, no dakako jednako tako prolazne oblike.
  Čovjek je kreacija nastala iz ovog dešavanja i još uvijek je na rubu ovog vala u alegorijskom jezeru svemira, koji se kreće u vječnost. Još uvijek smo dio tog čuda prirode, još uvijek smo dio te kreacije koja vječno mjenja oblik. I naše tijelo se također sastoji od stanica koje se vječito mjenjaju i još jednom ukazuju na koncept prirode koji se manifestira u Univerzumu. One stanice koje nazivamo umrlim, zamjenjuju se novim u svrhu održanja života. Premda čelije umiru nekakva energija ostaje i igra ulogu u stvaranju novih. Ova energija u našim tijelima ista je kao i ona koja djeluje u univerzumu, a u tradiciji borilačkih i terapeutskih vještina dalekog istoka naziva se upravo - Ki (Chi-kin.).
   Taoistička tradicija kaže da ljudsko tijelo također mjenja svoj oblik kada je Ki ili životna sila izvučena ili rastrojena zbog nedostataka ispravne konfiguracije između Univerzalne energije, Kozmičke energije i Zemljane energije. Bez sjedinjavajućeg djelovanja ovih energija, ljudski oblik, zapravo svi živi oblici na zemlji propadaju, nestaju  ono što nazivamo smrću. To ne znači da se rastačemo u ništavilo, već samo da se stapamo sa Ki-om ili "Velikom Prazninom", koja manifestira "jednost" sve tri energije Univerzuma. Zapravo rođeni smo sa ovom čistom energijom kao naslijeđenim Ki-om koji  nam je dat kroz čin ljubavi naših roditelja (yin od žene i yang od muškarca). Kombinacija njihovih gena i DNA strukture je naslijeđena rođenjem, a ako narastamo i dolazimo do adolescenscije ovisimo o zadobivenom Ki-u koji dolazi iz hrane koju konzumiramo i zraka koji dišemo. Ovaj stečeni Ki je energija koja je „izvučena“ iz biljaka ili eventualno životinja koje čovjek koristi za hranu.
   Poneki ljudi su se i nesvjesno osvjedočili u postojanje ove univerzalne energije, kojoj su ljudi kroz povijest davali različita imena (Prana, Chi, Ki..). Možda su je iskusili u momentima kriza kao unutarnju snagu koju nisu mogli opravdati kao jednostavnu provalu adrenalina ili na sličan način. Neki su shvatili da joj mogu pristupiti i u svakodnevnom životu.  Ljudsko biće je evoluiralo intelektom daleko iznad životinja i sama ta činjenica je krucijalna za razumijevanje principa Univerzalnog Zakona.
   Postoji i taoističko objašnjenje zašto je čovijek razvio ovaj tako visoki stupanj intelekta u odnosu na druge znane životne forme. Ljudska bića su jedna od prvih obličja koja su evoluirala u uspravnu poziciju, to jest zadobila sposobnost da hodaju i izvršavaju zadaće u uspravnom položaju. Ovaj položaj kralježnice je puno povoljniji za protok energije, kroz sve tjelesne chakre kako bi rekli u vedantskoj tradiciji. Uspravna kralježnica je idealna za pristup trima taoističkim energijama. Zemljana energija se apsorbira kroz stopala, doke se Univerzalna energija kroz vrhove naših glava. Rezultat djelovanja ovih dviju sila je naša „životna sila“ koju skladištimo u našoj Hari, a Seika Tanden je centar Hare koji  leži u križanju dviju osi tijela: vertikalne i horizontalne.
   Postoji puno vježbi koje su stvorene sa ciljem da dopuste našim tijelima da postanu veza između Neba i Zemlje. Ispravna pozicija kroz zdravo tijelo pomaže da se ove energije kanaliziraju u oba smjera. Stoga je uspravna pozicija čovjeka dovela do razvoja intelekta i svjesnosti, uma općenito, jer nudi direktan put spajanju energija. Valja primjetiti da često loše tjelesne stature, nezdrava tijelesna stanja pa čak i loša stanja uma vode negiranju naše „životne energije“ ponekad čak i do točke da se Ki povuče iz našeg tijela što vodi preranoj smrti.

Nastavak na slijedećoj stranici